Vroeg ’t nest in …

In verband met een stevige verkoudheid duikt Thomas op 7 januari vroeg het bed in. De geplande uitzending komt daarmee te vervallen. De eerst volgende uitzending is op dinsdag 14 januari.